World COVID-19 map, news, live updates, cases and outbreak
Coronavirus rate in Hainan Sheng
Europe :: South America :: North America :: Asia :: Africa :: Australia

Coronavirus rate in Hainan Sheng

Live COVID-19 updates for Hainan Sheng

Statistics: Cases: 278 Deaths: 32 Recovered: 2845. Same death rate in Ningxia Huizu Zizhiqu, Jiangxi Sheng, Fujian Sheng, Sichuan Sheng, Hebei Sheng, Chongqing Shi.

Hainan Sheng cities and provincial towns:


Copyright © 2020 Coronavirus World map